Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkul) mülkiyeti, kullanımı, devri ve diğer ilişkileri ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, arazi, bina, daire, arsa ve benzeri taşınmaz varlıkların hukuki statüsünü düzenler. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı, devri ve diğer ilişkilerini düzenleyerek, bu alanla ilgili taraflar arasında adaleti ve düzeni sağlar. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku, hem bireylerin hem de kurumların gayrimenkul varlıklarını korumak ve etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak için önemli bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

 • Satış Sözleşmelerinin Hazırlanması veya Düzeltilmesi
 • Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Müdahalenin Men’i ve El Atmanın Önlenmesi Davaları
 • Önalım (Şuf’a) Davaları
 • Kamulaştırma ve Bedel Artırım Davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadi, Kat Karşılığı İnşaat ve Sair Gayrimenkul İnşaatlarına İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İpotek Kurulması ve İpotek Terkinin Gerçekleştirilmesi,
 • İpotek, İntifa, İrtifak, Gibi Ayni Hakların Tesis ve Terkini Gibi ile Diğer İşlemlerinin İfası İçin Hukuki Destek ve Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı Verilmesi,
 • İmar Plan Değişiklikleri ile İlgili İdari Süreçlerin Takibi ve Gerekli Durumlarda İptali İçin Yargısal Yollara Başvurulması
 • Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ve Belediyeler Nezdinde Kayıt Tetkik İşlemleri ve Gayrimenkullerin Değerlerine İlişkin Durum Tespit Çalışmalarının Yapılması
 • İmar Uygulamaları, Resmi İzinlerin İncelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi
 • Toplu Konut Projeleri, Kooperatifler, Kat Mülkiyeti Kurulması ve Uyuşmazlıkları, Mortgage İşlemlerinde Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Durum Tespit Raporunun Hukuki Değerlendirmesi Raporunun Hazırlanması
 • Yabancıların Mülk Edinmesi Konusunda Danışmanlık ve Süreç Takibi

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Gayrimenkul Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.