Vergi Hukuku

Vergi hukuku, devletin gelir elde etmek amacıyla kişilerden, şirketlerden ve diğer kurumlardan topladığı vergilerin düzenlenmesi, uygulanması ve yasalara uygun bir şekilde tahsil edilmesi ile ilgili hukuk dalıdır. Vergi hukuku, vergi türleri, vergi beyanı, vergi ödeme prosedürleri, vergi iadesi, vergi incelemesi, vergi cezaları ve vergi davaları gibi konuları içerir.

Vergi Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

 • Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Ve Diğer Tüm Vergi Türlerine İlişkin Uyuşmazlıklar
 • Vergi Cezalarına İlişkin Dava Açılması
 • Beyana Dayanan Tarh, Re’sen, İkmalen veya İdare Tarafından Yapılan Tarh İşlemleri
 • Yanlış veya Eksik Gelir Beyanı, Hatalı İndirimler
 • Engellilik İndirimi ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergi Matrahından İndirimi İşlemlerinin Yapılması
 • Kurumlar Vergisi İndirimi İşlemlerinin Yapılması
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hazırlanması
 • Veraset ve İntikal Vergisinden Borç ve Masrafların Düşülmesi
 • Mükelleflerin Vergi Amortisman İndirimlerinin Sağlanması
 • Kurumlar ve Çalışanların Vergi Kesintileri
 • Yabancılara Vergi Kimlik Numarası Çıkarılması
 • Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnaları
 • Kurumlar Vergisinden Gider İndirimi ve Zarar Mahsubu Yapılması İşlemleri
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin İhtilaflar
 • Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma İşlemlerinin Yapılması
 • Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi
 • Vergi Ziyaı Usulsüzlük Cezaları ve Kaçakçılık Suçları

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Vergi Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.