Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü durumunda, mal varlığının ve haklarının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kişilerin vefatı sonrasında mal varlıklarının halefler arasında paylaşımını, mirasçıların belirlenmesini ve mirasın devriyle ilgili yasal düzenlemeleri içerir. Miras hukuku, bir kişinin ölümü durumunda mal varlığının ve haklarının düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak adil bir sonuç elde edilmesini amaçlar. Ayrıca, miras hukuku, mirasla ilgili anlaşmazlıkların çözümünü ve mirasçıların haklarının korunmasını da sağlar. Bu nedenle, miras hukuku, ölüm sonrası mülkiyet düzenlemelerinin ve mirasçı haklarının güvence altına alınmasının önemli bir aracıdır.

Miras Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

 • Mirasçı Tayini Sözleşmesi Düzenleme
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenleme
 • Vasiyetname Hazırlama
 • Mevcut Vasiyetnameden Dönülmesi İçin Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi
 • Vasiyetnamenin İptaline İlişkin Davalar
 • Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
 • Terekeyle İlgili Her Türlü Tespit, Defter Tanzimi ve Taksim Davaları
 • Mirasta Tenkis Davası
 • Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması Davası
 • Mirasçıların Miras Talebine veya Reddine (Reddi Miras) İlişkin Her Türlü Dava
 • Miras Sözleşmesinin Sona Ermesine, İptaline İlişkin Sürecin Yürütülmesi
 • Mirasçıların Terekeden Alacakları Pay ve Oranlara İlişkin Mirasçılık Belgesi Dava Ve İşlemleri
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Terekesindeki Varlıkların, Mirasçılar Arasında Paylaşılmaması Durumunda Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması
 • Miras Payına İlişkin Denkleştirme Davası


Yukarıdaki hukuki işlemlerle sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Miras Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki destek sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.