Kira Hukuku

Kira hukuku, bir mal veya mülkün kullanım hakkının, belirli bir süre için, belirli bir bedel karşılığında başka bir kişi veya kuruluşa devredilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Kira hukuku, kiracılar ile kiraya verenler (veya ev sahipleri) arasındaki ilişkileri düzenler ve kira sözleşmelerinin koşullarını belirler. Kira hukuku, kiracıların ve kiraya verenlerin haklarını korumayı amaçlar ve adil bir denge sağlamayı hedefler. Bu nedenle, kira hukuku, kiracıların ve kiraya verenlerin haklarını ve yükümlülüklerini netleştiren ve yasal bir çerçeve sağlayan önemli bir hukuk dalıdır.

Kira Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler

 • Konut ve İşyerleri İçin Kira Sözleşmesi Hazırlanması
 • Kira Sözleşmesinin Feshi
 • Kira Tespiti veya Uyarlaması Davası
 • Ödenmemiş Kira Bedelleri Nedeniyle Sözleşmenin Feshi
 • Kiralananın Tahliyesi
 • Yazılı Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye
 • Kira Sözleşmesi Uyuşmazlıkları İçin Arabuluculuk Süreci
 • İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları
 • İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davaları
 • Kiralanın Kötü Kullanımından Kaynaklanan Zararların Tazmini
 • Kira Sözleşmesinden Doğan Edimlerin İfası Kaynaklı Uyuşmazlıklar
 • Kira Artışına İtiraz 

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Kira Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.