İş Hukuku

İş hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen ve işçi ile işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin çalışma koşulları, işverenin hakları ve sorumlulukları, iş ilişkisinin sona ermesi gibi konuları kapsar. Temel amacı, işçilerin haklarını korumak ve işverenlerin iş yasalarına uygun şekilde davranmalarını sağlamaktır. İş hukuku, işçilerin haklarını koruyarak adil bir iş ortamı oluşturmayı amaçlar. Aynı zamanda işverenlerin de iş yasalarına uygun şekilde davranmalarını sağlayarak iş ilişkilerinde dengeyi sağlar. Bu nedenle, iş hukuku, hem işçilerin hem de işverenlerin güvende hissetmelerini ve haklarının korunmasını sağlayan önemli bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

 • İşveren ve İşçi İlişkisi Kapsamında İş Sözleşmesinin Hazırlanması Veya Düzeltilmesi
 • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sürecin Yürütülmesi
 • İşçi ve İşverenin Kanuni Yükümlülüklerini Yerine Getirmelerine Yönelik İhtarnamelerin Hazırlanması
 • Fesih İhbarnamesinin Hazırlanması
 • Ödenmeyen İşçilik Alacaklarının Talebi
 • Haksız İşten Çıkarma Nedeniyle Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Yıllık Ücretli İzin ve Genel Tatil Tazminatlarının Takibi
 • İşverenin Kötü Niyetli Olarak İşçinin İşine Son Vermesi Halinde Kötü Niyet Tazminatı Talep Edilmesi
 • İş Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshedilmesi Halinde İşe İade Davası Açılması
 • İş Yerinde Meydana Gelen Kazalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Talebi
 • İşverenlerin Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu İhlaline İlişkin İhtilaflara İlişkin Hukuki Destek
 • İş Kanunu Kapsamında İşveren Aleyhine Kesilen Para Cezalarına Karşı İtirazların Yapılması

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize İş Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.