İdare Hukuku

İdare hukuku, devletin yönetim organlarının (idare) faaliyetlerini, bu faaliyetlerin yasal çerçevesini ve idarenin ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, devlet organlarının yasal yetkilerini, hukuka uygunluğunu ve vatandaşlarla olan ilişkilerini düzenler. Ayrıca, idare hukuku, vatandaşların idareye karşı haklarını ve yetkilerini korurken, idarenin kamu hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmesini sağlamayı amaçlar.

İdare Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

  • İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları
  • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları
  • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize İdare Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.